Firma ZUP EMITER prosi o zaakceptowanie plików cookie związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi. Pliki cookie powiązane z serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi należące do osób trzecich umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych. Aby uzyskać więcej informacji lub dostosować ustawienia, kliknij przycisk „Więcej informacji” lub wybierz opcję „Ustawień plików cookie” na dole witryny. Więcej informacji o plikach cookie i przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w Polityce ochrony prywatności i zasadach dotyczących plików cookie oraz klauzuli informacyjnej RODO. Czy akceptujesz te pliki cookie i związane z nimi przetwarzanie danych osobowych?

Tak, zgadzam się Więcej informacji

Opis interfejsu

Miniatura - Opis interfejsu

W tym dziale opisany został interfejs programu.

Okno programu zostało podzielone na kilka części. Poniżej krótka charakterystyka każdej z nich.


Część informacji zawartych w tym rozdziale jest również dostępna w postaci samouczka wideo: Samouczek 1

 

Opis interfejsu - menu główne

Menu główne - z tego poziomu dostępne są wszystkie operacje, które są możliwe do wywołania w programie.

Operacje są pogrupowane w logicznej strukturze, a większość z nich jest dodatkowo dostępna w menu kontekstowym, lub w panelu narzędziowym.

Każde polecenie może zostać umieszczone jako przycisk na pasku skrótów, oraz do każdego można ustawić indywidualny skrót klawiszowy.

Opis interfejsu - Pasek skrótów

Pasek skrótów - tutaj umieszczone są najczęściej wykorzystywane funkcje programu. Paski narzędzi mogą być dowolnie rozmieszczane i ukrywane.

Opis interfejsu - Okno projektanta

Okno projektanta zawiera aktualny widok projektu, zależny od typu projektanta.

W tym miejscu dochodzi do właściwego przygotowania projektu, poprzez wywoływanie odpowiednich operacji, w tym m.in. dodawania kompozycji, przenoszenia ich i zmiany ich właściwości.

Każdy projekt składa się z co najmniej dwóch projektantów - 3D i schematu elektrycznego. Maksymalna ilość projektantów nie jest ograniczona.

Na chwilę obecną dostępne typy projektantów to: 3D, schemat elektryczny, arkusz wydruku i tabela.

Opis interfejsu - Drzewko bibliotek

Drzewko bibliotek - to komponent zawierający wszystkie dostępne wraz z programem elementy, które mogą zostać użyte w projektach.

Razem z programem dostarczonych jest kilka bibliotek zaprojektowanych i wspieranych przez firmę EMITER. Są to m.in. "Obudowy", "Elementy elektryczne", "Akcesoria", itp. Każda biblioteka jest reprezentowana jako osobna zakładka.

W obrębie każdej biblioteki elementy są dodatkowo pogrupowane w kategorie, widoczne jako gałęzie drzewka. Elementami końcowymi są kompozycje, które można umieszczać w projektach.

Aby dodać kompozycję do projektu należy przeciągnąć i upuścić wybrany element do okna projektanta.

Opis interfejsu - Drzewko projektu

Drzewko projektu - w tym drzewku wyświetlane są wszystkie składniki aktualnie otwartego projektu.

Składniki projektu są zależne od aktualnego projektanta, tj przy włączonym widoku 3D widok drzewka projektu będzie nieco inny, niż w przypadku widoku arkusza wydruku.

Elementy mogą być zaznaczane naprzemiennie przy pomocy okna projektanta i drzewka projektu. Podobnie, wszystkie operacje i menu kontekstowe są dostępne dla tego drzewka.

Opis interfejsu - Panel narzędziowy

Panel narzędziowy to miejsce, w którym, w zależności od kontekstu (czyli zaznaczonych kompozycji i/lub wybranej operacji) wyświetlane są właściwości (kompozycji lub operacji) lub dostępne dodatkowe opcje i operacje.

Po wywołaniu każdej operacji jej właściwości zostaną wyświetlone w tym miejscu.

Opis interfejsu - Wyszukiwarka

Wyszukiwarka - za jej pomocą można szybko przeglądać zasoby bibliotek.

Aby przenieść kursor bezpośrednio do okna wyszukiwarki, wystarczy użyć skrótu Ctrl+F (lub innego, jeśli został zmieniony).

Wpisywanie tekstu w oknie wyszukiwarki spowoduje natychmiastowe przefiltrowanie bibliotek i wyświetlenie tylko pasujących elementów.

Hasła wprowadzane do wyszukiwarki mogą być jedynie fragmentami fraz. Kolejne frazy są oddzielane znakami spacji.

Właścicielem programu jest firma EMITER. Wszystkie prawa zastrzeżone