Firma ZUP EMITER prosi o zaakceptowanie plików cookie związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi. Pliki cookie powiązane z serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi należące do osób trzecich umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych. Aby uzyskać więcej informacji lub dostosować ustawienia, kliknij przycisk „Więcej informacji” lub wybierz opcję „Ustawień plików cookie” na dole witryny. Więcej informacji o plikach cookie i przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w Polityce ochrony prywatności i zasadach dotyczących plików cookie oraz klauzuli informacyjnej RODO. Czy akceptujesz te pliki cookie i związane z nimi przetwarzanie danych osobowych?

Tak, zgadzam się Więcej informacji

Historia zmian:

 • Wersja: 2.2.5453
  • Zmiana informacji na pasku statusu
  • Blokowanie, ukrywanie oraz włączanie przezroczystości kompozycji w widoku 3D z poziomu drzewka projektu
  • Dodano obsługę operacji dla grup w projektancie modelu 3D
 • Wersja: 2.2.5354
  • Aktualizacja obudów SRN i akcesoriów,
  • Poprawki modeli wzierników,
 • Wersja: 2.2.5343
  • Korekty wymiarowania w modelu 3D
  • Zmiany w obudowach SRN (Wymiana elementów na nowy typ, dodanie wersji narożnych)
  • Poprawki wiązań. Uzupełnienie kodów i numerów seryjnych.
 • Wersja: 2.2.5322
  • Dodano możliwość zmiany nazwy grupy w modelu 3D
  • Zmiany wizualne interfejsu
  • Dodano aktualizację parametru "długość" po zmianie rozmiaru kompozycji
  • Dodano możliwość zmiany nazwy szablonu użytkownika podczas zapisania
 • Wersja: 2.2.5312
  • Obsługa jednostki powierzchni/przekroju
 • Wersja: 2.2.5305
  • Usprawnienia wymiarowania rzutu na karcie katalogowej
  • Dodanie obudów szaf ramowych SRN.
  • Dodanie obudów rozdzielnic NTW z członem agregatu.
 • Wersja: 2.2.5287
  • Usprawnienia schematu elektrycznego
  • Akcja "Duplikuj" dla projektu kompleksowego
  • Usprawnienia przeglądarki biblioteki prywatnej
  • Przeniesiono akcję ukrywania i włączania przeźroszystości do menu "Element sceny" w menu głównym "Operacje"
  • Dodano możliwość włączenia przezroczystości oraz ukrycia na grupie kompozycji
  • Odświeżanie projektanta tabeli po zmianach w projektancie elektrycznym oraz widoku 3D
 • Wersja: 2.2.5217
  • Poprawiono: gniazda bezpiecznikowych
  • Dodanie aparatów elektrycznych: wyłączniki kompaktowe, moduły przepalenia wkładki do aparatów listwowych, osłony wkładek do podstaw bezpiecznikowych listwowych
  • Dodanie nowych obudów metalowych: stacyjnych STA/S, wieżowych SWAP
  • Dodanie nowych obudów, oraz zestawów z fundamentem i kieszenią w standardzie "DIN" - DC 00, DC 0, DC 1, DC 2
  • Poprawiono zaznaczanie elementów przy zmianie aktualnego projektanta (3D - schemat elektryczny)
  • Poprawiono sposób edycji koloru wypełnienia z uwzględnieniem przeźroczystości
  • Dodano ramkę dla powiększenia podczas wymiarowania na karcie katalogowej
  • Poprawiono pozycje w wymiarowaniu gabarytowym
  • Poprawiono rysowanie figur na schemacie elektrycznym
 • Wersja: 2.2.5147
  • Dodano możliwość dodawania grup do biblioteki prywatnej
  • Usprawnienia w edycji rzutu
  • Usprawnienia wymiarowania na karcie katalogowej
  • Poprawiono przeciąganie kompozycji z biblioteki do projektanta modelu 3D w trybie rotacji oraz przesunięcia sceny
 • Wersja: 2.2.5085
  • Usprawnienia w zakresie wycinania otworów w projektancie 3D
  • Wprowadzono sortowanie parametrów (właściwości) według wartości
  • Poprawiono wyrównywanie do siatki schematu elektrycznego w operacjach wyrównywania (rozmieszczenia)
  • Zmieniono okno ustawień dotyczących rysowania w projektancie karty katalogowej
  • Dodano nową opcję "bitmap" wspomagania sprzętowego przy rzutowaniu modelu 3D na kartę katalogową - zmiana dostępna z poziomu ustawień dla Arkusza wydruku
  • Dodano obudowy rozdzielnic wieżowych z pomiarem i oświetleniem (SWAPO)
 • Wersja: 2.2.4927
  • Usprawnienia w zakresie ładowania kompozycji z pliku oraz biblioteki
  • Usprawnienia w tworzeniu rzutów modelu 3D na karcie katalogowej
  • Nowe przegrody fundamentów. Zaktualizowanie fundamentów , kieszeni z przegrodą, oraz zestawów je zawierających
  • Wyposażenie elektryczne: zegar astronomiczny 2-mod, styczniki ze sterowaniem ręcznym
  • Obudowa OZN wraz z wyposażeniem
 • Wersja: 2.2.4912
  • Poprawiono wymiarowanie krawędzi w projektancie karty katalogowej
  • Poprawiono pozycjonowanie kompozycji w projektancie 3D - jednoczesne wrzucanie kilku kopii kompozycji z biblioteki (Ctrl)
  • Usprawnienia w zakresie edycji przewodów oraz węzłów w projektancie schematu elektrycznego
 • Wersja: 2.2.4885
  • Dodano informację o tekście dla etykiet w drzewku schematu elektrycznego
  • Dodano informację o powtarzanym elemencie na wszystkich stronach w drzewku karty katalogowej
  • Poprawiono usuwanie węzłów schematu elektrycznego
  • Poprawiono edycję tekstów na karcie katalogowej oraz schemacie elektrycznym
  • Dodano komunikaty informacyjne po wykonaniu operacji eksportu do pliku
 • Wersja: 2.2.4813
  • Poprawiono wyszukiwarkę przykładowych rozwiązań
  • Zmieniono okno właściwości (zmiany parametrów) kompozycji oraz symboli elektrycznych
 • Wersja: 2.2.4786
  • Nowa przeglądarka przykładowych rozwiązań z obsługą kategorii
  • Wyświetlanie statusu zmiany projektu
  • Dodano możliwość importowania schematu elektrycznego bezpośrednio z pliku projektu na kartę katalogową
  • Dodano możliwość grupowania kompozycji w projektancie 3D
  • Po połączeniu kompozycji w projektancie 3D dodano możliwość szybkiego utworzenia reprezentacji elektrycznej dla nowo utworzonej kompozycji z przypisaniem symbolu elektrycznego
 • Wersja: 2.2.4498
  • Dodano wyświetlanie wszystkich węzłów schematu elektrycznego w trakcie rysowania przewodu elektrycznego
  • Korekty w zakresie rysowania figur karty katalogowej z użyciem klawisza "shift"
  • Usprawnienia w zakresie zaznaczania elementów na karcie katalogowej oraz schemacie elektrycznym z użyciem klawisza "ctrl"
  • Obrót etykiet oraz odbicie lustrzane dla grupy symboli elektrycznych
 • Wersja: 4410
  • Usprawnienia w zakresie zaznaczania, rysowania przewodów elektrycznych
 • Wersja: 2.2.4342
  • Wprowadzono poprawkę w edycji menadżera szablonów kart katalogowych dotyczącą usuwania pozycji
  • Ułatwiono wklejanie elementów elektrycznych do schematu elektrycznego (opcja działa również w przypadku zaznaczonego elementu elektrycznego)
  • Przeniesiono podstawowe symbole elektryczne (uziemienie, dojście, ...) do okna bibliotek
  • Poprawiono wyrównywanie elementów elektrycznych do siatki schematu elektrycznego
 • Wersja: 2.2.4230
  • Usunięto błąd pojawiający się podczas edycji kompozycji uwzględnionych w rzucie modelu 3D na karcie wydruku
  • Usunięto błędy wyszukiwarki oraz poprawiono wyświetlanie pozycji w przeglądarce bibliotek
  • Poprawiono zakresy wydruku dla karty katalogowej
  • Usunięto błędy w operacji kopiuj w projektancie 3D
 • Wersja: 2.2.4205
  • Usunięto błąd tłumaczenia w oknie właściwości
 • Wersja: 2.2.4200
  • Dodano możliwość obracania rzutu schematu elektrycznego na karcie wydruku
  • Usprawnienia/korekty w schemacie elektrycznym oraz karcie wydruku
  • Eksport schematu do pliku pdf w formacie wektorowym
  • Usunięto błąd podczas wymiarowania w projektancie 3D
 • Wersja: 2.2.4143
  • Korekty w projektancie arkusza wydruku
  • Usunięto błąd pojawiający się podczas wymiarowania w projektancie 3D
  • Poprawiono zmianę parametrów kompozycji/elementu elektrycznego
 • Wersja: 2.2.4091
  • Dodano możliwość wstawienia obrazu modelu 3D do karty katalogowej
 • Wersja: 2.2.4087
  • Poprawiono pozycję symboli elektrycznych po akcji zmiany parametru
  • Poprawiono rzutowanie modelu 3D na karcie wydruku - usunięcie zgłoszonych błędów
  • Dodano tłumaczenie bibliotek na język słowacki
 • Wersja: 2.2.4060
  • Korekta wyśrodkowania tekstów w etykietach schematu elektrycznego
  • Poprawiono funkcję podmiany kompozycji (aktualizacja otworów)
  • Usunięto błąd pojawiający się podczas aktualizacji rzutów na karcie katalogowej
 • Wersja: 2.2.4048
  • Dodano akcję aktualizacji symboli elektrycznych do najnowszej wersji
  • Usunięto błąd w odświeżaniu stanu akcji cofnij/przywróć
 • Wersja: 2.2.4034
  • Optymalizacja aktualizacji rzutów na karcie wydruku
  • Korekty w edycji etykiet schematu elektrycznego
  • Obsługa klawisza Ctrl podczas przeciągania elementów z biblioteki
 • Wersja: 2.2.4015
  • Poprawiono edycję czcionki
  • Poprawiono pozycjonowanie elementów na schemacie elektrycznym
 • Wersja: 2.2.4010
  • Usunięto błąd edycji rzutu karty katalogowej podczas odświeżania
  • Dodano możliwość aktualizacji publikacji projektu
  • Usunięto błąd błędnej pozycji dla podstawowych symboli elektrycznych
 • Wersja: 2.2.3990
  • Usunięto błąd uruchomienia programu w trybie podglądu projektu
  • Naprawiono grupową aktualizację kompozycji do najnowszej wersji
  • Usprawnienia w wyświetlaniu schematu elektrycznego
  • Korekta edycji głębokości wiązań
  • Naprawiono obsługę trybu ramek w projektancie 3D
  • Usprawniono pozycjonowanie nowo dodawanych elementów na scenie 3D
  • Naprawiono obsługę ładowania kompozycji podczas zmiany aktywnego projektanta
  • Poprawiono zaznaczanie figur symboli elektrycznych
  • Dodano możliwość publikacji projektów schematu kompleksowego
 • Wersja: 2.2.3969
  • Dodano obsługę języka słowackiego
 • Wersja: 2.2.3967
  • Poprawa rzutowania niewidocznych krawędzi
 • Wersja: 2.2.3959
  • Usunięcie błędu eksportu schematu elektrycznego do pliku pdf (brak tekstu)
 • Wersja: 2.2.3955
  • Usunięcie błędu generowania rzutów na karcie katalogowej
  • Optymalizacja projektanta 3D
 • Wersja: 2.2.3950
  • Aktualizacja biblioteki QT do wersji 5.6
  • Zmiana wersji kompilatora na wersję vc14
  • Optymalizacja rzutów schematu na karcie wydruku
  • Usprawnienia w przesuwaniu przewodów schematu elektrycznego
  • Usunięcie zgłoszonych błędów
 • Wersja: 2.1.3858
  • optymalizacja edycji kart wydruku
 • Wersja: 2.1.3851
  • Optymalizacja rysowania schematu elektrycznego i karty katalogowej
  • Poprawki zgłoszonych błędów
 • Wersja: 2.1.3828
  • Poprawiono pozycję elementów na scenie po wrzuceniu z biblioteki
  • Dodano możliwość zmiany czcionki dla wszystkich symboli elektrycznych (również bibliotecznych) na schemacie elektrycznym
  • Poprawiono eksport do pliku DXF
 • Wersja: 2.1.3798
  • dodano możliwość poruszania się po bibliotece za pomocą klawiatury
  • możliwość dodawania kompozycji bibliotecznych do projektu za pomocą klawisza Enter (Shift+Enter dla kilku kopii) oraz z poziomu menu Biblioteki
  • korekty w reprezentacji wyników wyszukiwania kompozycji bibliotecznych
  • operacja odbicia lustrzanego dla symbolu elektrycznego w schemacie elektrycznym
  • opcja: "Znajdź w schemacie elektrycznym" dla zaznaczonej kompozycji w projektancie 3D umożliwiająca przejście do symbolu elektrycznego kompozycji na schemacie elektrycznym
  • opcja: "Znajdź w widoku 3D" dla zaznaczonego symbolu elektrycznego w schemacie elektrycznym umożliwiająca przejście do modelu 3D kompozycji w projektancie 3D
 • Wersja: 2.1.3770
  • Aktualizacja biblioteki OpenCascade do wersji 7.0.0
  • Przeciąganie kompozycji bibliotecznej prawym przyciskiem myszy - możliwość dodania kilku kopii
  • Rysowanie okręgów i elips na karcie katalogowej
  • Możliwość modyfikacji tła w widoku 3D: kolor, gradient, obraz
 • Wersja: 2.1.3717
  • Aktualizacja tłumaczenia na język chorwacki
  • Dodanie: uchwyt U1 do szaf stacyjnych, szafa metalowa SU 60 96 32 z fundamentem zakopywanym FZ, płyty montażowe PMWI do szaf DCWE, obudowy HYDRA 46 i 68 wraz z akcesoriami.
  • Poprawki wiązań, dodane wiązań na bokach obudów do mocowania gniazd.
 • Wersja: 2.1.3694
  • Naprawa błędu wymiarowania nałożonych na siebie rzutów na karcie
 • Wersja: 2.1.3688
  • Usunięto problem z nieprawidłową rotacją etykiet na wydrukach.
  • Usunięto problem z obcinaniem etykiet symboli elektrycznych na wydruku
  • Nowe elementy: kanał KM 50, profil PV 50, zacisk ramkowy 2x25x240mm, maskownice do obudów KH
  • Dodanie rozłączników skrzynkowych o szerokośći 53mm w wersji na płytę i montaż hakowy (RBP000)
  • Części składowe obudów KH i STT
  • Nowe obudowy: skrzynki KH00, obudowy termoutwardzalne o szerokości 640mm: STO, STOF, STTF
  • Poprawki wiązań i kategorii
 • Wersja: 2.1.3686
  • Usunięto błędy uniemożliwiające wymiarowanie w projektancie 3D
 • Wersja: 2.1.3681
  • Usunięcie błędu niedziałającej selekcji po rozdzieleniu kompozycji
 • Wersja: 2.1.3676
  • Nowe elementy: zamek ZIP66, RS710, szyny zerowe 93, wkręt z łbem stożkowym 6x35 i 6x20.
  • Obudowy SR 60 200 40 i 80 200 40 z bokami BRZ, BRW.
  • Obudowy OMS z zamkami baskwilowymi.
  • Parametry materiału: maskownice MKU maja mozliwość wymiany na transparentne, dla szyn zerowych dodano materiał aluminium.
  • Poprawki wiązań: szyny poziome N do NTw, drzwi OMS, szyny perforowane i wsporniki izolatorów
  • Nowe modele 3D kątowników perforowanych DKP
 • Wersja: 2.1.3672
  • Poprawa rotacji etykiet symboli elektrycznych
 • Wersja: 2.1.3668
  • Usprawniono obsługę drzewka kompozycji w edycji rzutu na karcie katalogowej
  • Poprawiono edycję opisu technicznego w zakresie kompozycji wirtualnych
  • Dodano możliwość zarządzania szablonami kart katalogowych (import, eksport) Narzędzia / Menadżer szablonów arkuszy
 • Wersja: 2.1.3620
  • Nowe elementy: rozłącznik bezpiecznikowy listwowy gr. 4a, rozłączniki izolacyjne 100A,części składowe obudów metalowych szczelnych (OMS) oraz szaf ramowych (SR).
  • Aktualizacja obudów Stacyjnych do wersji obecnie produkowanej.
  • Dodanie rodziny obudów metalowych OMS z zamkiem motylkowym
  • Nazwy obudów i elementów w standardzie DIN zmienione na: DCE i DCWE (zgodnie z katalogiem).
  • Nowe wiązania dla kątowników KMS i blach BMU, BMS.
  • Poprawione przyciąganie wyposażenia do płyt montażowych.
  • Styczniki i automaty otrzymały nowe symbole elektryczne uwzględniające zaciski sterujące.
  • Poprawki nazw i parametrów elementów.
 • Wersja: 2.1.3616
  • Dodano akcję "Aktualizuj do najnowszej wersji" podmieniającą kompozycje biblioteczne na ich najnowsze wersje (opcja dostępna z menu Projekt oraz menu Operacje/Kompozycja/Zaawansowane)
  • Poprawiono błąd wielokrotnego rysowania wiązań.
  • Poprawa błędu rysowania tła dla napisów na karcie.
  • Obliczanie współczynnika kalibracyjnego na podstawie aktualnwj wartości DPI.
  • Usunięcie błędu nieprawidłowego obliczania wymiarów gabarytowych na karcie.
  • Dodano obroty etykiet symbolu elektrycznego przy rotacji symbolu
 • Wersja: 2.1.3592
  • Ograniczenie listy czcionek do kilku czcionek podstawowych
  • Naprawa błędu rysowania schematu zawierającego łuki na karcie wydruku
  • Modyfikacja mechanizmu eksportu napisów do pliku dxf
  • Zmiana sposobu obliczania współczynnika kalibracyjnego na kacie
  • Poprawa błędu przesuniętych etykiet na karcie
  • Korekta usuwania obiektów podczas edycji kompozycji w modelu 3D
 • Wersja: 2.1.3562
  • Optymalizacja odświeżania kontekstu widoku 3D
  • Poprawiono otwieranie plików kompozycji z utworzonymi otworami
 • Wersja: 2.1.3556
  • Usprawnienia w zakresie wczytywania plików projektu oraz kompozycji
 • Wersja: 2.1.3550
  • Usunięto błąd usuwania figur symbolu elektrycznego
  • Usunięto błąd pojawiający się po wyłączeniu historii poleceń
  • Usunięto konflikty skrótów klawiszowych (np. Ctrl-Z)
 • Wersja: 2.1.3529
  • Aktualizacja biblioteki OpenCascade do wersji 6.9.0
 • Wersja: 2.1.3482
  • Usunięcie błędu podczas zmiany rozmiaru
 • Wersja: 2.1.3480
  • Usunięcie błędu powodującego problemy z pobieraniem przykładowych rozwiązań
 • Wersja: 2.1.3476
  • Dodano automatyczne zamykanie aktywnej edycji podczas dodawania nowej kompozycji do projektu
  • Arkusz wydruku: zmiana domyślnej wartości grubości linii rzutu z 0.3 na 0.1
  • Usunięcie błędu przy operacjach cofnij/przywróć podczas wykonywania innych poleceń w tym samym czasie
  • Usunięto błąd powodujący brak odświeżania sceny po dodaniu kompozycji z poziomu asystenta złożeń
  • Zmiana w wyświetlaniu wiadomości w oknie powitalnym
 • Wersja: 2.1.3437
  • Naprawa błędu nieprawidłowej pozycji etykiety schematu na karcie wydruku przy wyrównaniu innym niż do lewej
  • Aktualizacja przycisku wyrównania po włączeniu edycji tekstu na schemacie
  • Dodano informację w przypadku próby otwarcia plików o nieznanym rozszerzeniu
  • Uzupełnienie rozłączników kompaktowych (3P i 4P do 1600A) oraz podstaw bezpiecznikowych listwowych (z bocznym odpływem, śr, V)
  • Nowe wyposażenie elektryczne: wyzwalacz, wyłącznik silnikowy, automat schodowy, wentylator, przycisk p.poż, listwa zaciskowa 5x16mm2, zaciski ZGE 50mm2, analizator sieci, poprawione adaptery 180/100
  • Kontrola faz: automatyczny przełącznik fazy, czujnik zaniku fazy
  • Przekaźniki: zwierno-rozwierny, bistabilny, czasowy, kaskady
  • Elementy: profile PMD i PMG, rama wewnętrzna DIN, wsporniki szyn TW i WTBW
  • Poprawki wiązań (usunięcie zbędnych, dopasowanie głębokości, nowe punkty pod licowanie aparatów listwowych i adapterów 180/100)
 • Wersja: 2.1.3422
  • Usunięcie błędu ukrywania przodów w rzucie karty wydruku.
  • Aktualizacja uchwytów na słup do obecnej wersji.
  • Dodanie obudów KS, KSZ z przegroda pionową, ramy wewnętrznej dla obudowy DIN
  • Nowe aparaty elektryczne: grzałka, termostaty, zaciski 1-50mm2, rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH4a, MKU 1000 o regulowanej szerokości.
  • Poprawa zachowania szyb podczas ukrywania frontów.
 • Wersja: 2.1.3414
  • Poprawa błędu przyciągania kursora do siatki w okolicach osi głównych układu na schemacie elektrycznym.
  • Poprawa błędu edycji pozycji i rotacji etykiety dla symbolu z niezerową rotacją
 • Wersja: 2.1.3410
  • Nowe symbole elektryczne dopasowane do siatki projektanta schematów
 • Wersja: 2.1.3404
  • Usunięto sporadyczny błąd występujący podczas dodawania nowych elementów do opisu technicznego
  • Poprawiono automatyczne dodawanie nowych elementów do rzutu na karcie wydruku po zmianach w projekcie
  • Usunięto problem z zapisem wyrównania etykiet w symbolach elektrycznych
 • Wersja: 2.1.3399
  • Korekty w procesie podmiany kompozycji na podstawie zmian parametrów
  • Zamieniono plecy obudów z izolatorami na nowy typ.
  • Zamieniono i uzupełniono szyny zbiorcze mocowane na plecach
  • Poprawki wiązań
 • Wersja: 2.1.3398
  • Usprawnienia w zakresie zarządzania zadaniami
 • Wersja: 2.1.3397
  • Usunięcie błędów w zakresie edycji rzutów oraz opisów technicznych na karcie katalogowej
  • Korekty w obsłudze projektantów schematu elektrycznego oraz modelu 3D
  • Dodanie akcesoriów: listwy LZV, kanały montażowe uniwersalne, blachy montażowa perforowane BMU, płyty montażowe PMI oraz izolator IZO 10 do obudów DIN
  • Dodanie uchwytów naściennych UMO oraz OP do zawieszania obudów na słupie
  • Nowe obudowy OSZ 33x65, fundament F-33, kieszeń K-33, fundamenty wysokie FW i FWP
  • Poprawki wiązań elementów
 • Wersja: 2.1.3391
  • Dodano obsługę biblioteki symboli elektrycznych
  • Dodano możliwość przydzielania symboli elektrycznych z biblioteki dla kompozycji
 • Wersja: 2.1.3369
  • Poprawki wiązań
  • Poprawienie wysokości mocowania drzwi w obudowach stacyjnych
  • Dodanie obudów stacyjnych ST/A110 oraz ST/A120
  • Dodanie kompletnych kanałów kablowych i pokryw z kominkami dla obudów stacyjnych
 • Wersja: 2.1.3368
  • Usprawnienia przeglądarki bibliotek
  • Uwzględniono bibliotekę prywatną w wynikach wyszukiwania
 • Wersja: 2.1.3363
  • Dodanie obudów i zestawów OS/OSZ o szerokości 93 (927mm)
  • Poprawki nazw elementów
  • Uzupełnienie parametrów
  • Dodanie do bazy uchwytu kulowego dla uziemiaczy
 • Wersja: 2.1.3360
  • Uzupełnienie kodów systemu CDN
  • Poprawienie nazw elementów
  • Uzupełnienie i aktualizacja pozycji w asystencie złożeń
  • Dodanie i poprawienie punktów wiązań
 • Wersja: 2.1.3349
  • Zmiany w przydzielaniu identyfikatorów dla elementów schematu elektrycznego
 • Wersja: 2.1.3345
  • Wprowadzono spójność nazw między kompozycją a elementem elektrycznym
  • Usunięto błąd błędnego odświeżania rzutu na karcie wydruku w przypadku odznaczenia wszystkich jego kompozycji
  • Wprowadzono mechanizmy naprawcze dla schematu elektrycznego
 • Wersja: 2.1.3337
  • Wprowadzono tolerancję kątową dla przesunięć przy zablokowanych osiach w widoku 3D
  • Usprawnienia w przeglądarce bibliotek
  • Dodane nowe elementy: kątowniki DKP dla obódów DIN, rodzina obudów OSZ 106x40, przepust kablowy PRN
  • Poprawione nazwy obudów o szerokości 93
  • Ukrywanie frontów w kieszeniach i fundamentach dla obudów DIN
  • Dodanie i poprawienie punktów wiązań
 • Wersja: 2.1.3324
  • Dodano skróty akcji "obrót" do panelu narzędziowego "Operacje" (projektant modelu 3D oraz schematu elektrycznego) - dotyczy grup elektrycznych lub kilku zaznaczonych elementów
  • Dodano zapamiętywanie ostatnio otwartej zakładki panelu narzędziowego
 • Wersja: 2.1.3320
  • Usunięcie błędu przy otwarciu projektu w trybie podglądu
  • Uwzględniono odpowiednie kodowanie znaków przy eksporcie do pliku dxf dla języka rosyjskiego
  • Dodano odświeżanie okna właściwości dla kompozycji niebibliotecznych
 • Wersja: 2.1.3031
  • Aktualizacja OpenCascade do wersji 6.8.0
  • Dodano możliwość jednoczesnego wstawienia nazwy i numeru katalogowego do opisu technicznego
  • Dodano możliwość ustawienia domyślnych opcji wyszukiwania (nazwy, numery katalogowe, słowa kluczowe)
 • Wersja: 2.1.3016
  • Usunięcie błędu: niewidoczne punkty wymiarowania dla niektórych elementów termoutwardzalnych
 • Wersja: 2.1.3014
  • Usunięcie błędu przy cofnięciu operacji obrotu elementu na schemacie kompleksowym
  • Optymalizacja wymiarowania na karcie wydruku
 • Wersja: 2.1.3010
  • Optymalizacja wymiarowania na karcie wydruku
 • Wersja: 2.1.3001
  • Naprawiono błędną rotację etykiet schematu na karcie dla schematu kompleksowego
  • Usprawnienia w zakresie umieszczania załadowanych kompozycji bibliotecznych na scenie
 • Wersja: 2.1.2992
  • Dodano możliwość zmiany kolorów schematu elektrycznego
  • Usprawniono ładowanie na scenę kompozycji z pliku oraz biblioteki prywatnej (przesunięcie do punktu umieszczenia)
  • Usprawnienia w zakresie wyboru kompozycji dla projektanta tabeli (możliwość wyboru wszystkich kompozycji najniższego poziomu)
 • Wersja: 2.1.2982
  • Usprawnienia dotyczące właściwości kompozycji
  • Dodano możliwość bezpośredniego eksportu schematu kompleksowego do pliku dxf
 • Wersja: 2.1.2979
  • Dodano możliwość eksportu rzutów ortogonalnych modelu 3D (karta katalogowa) do pliku dxf w skali 1:1
 • Wersja: 2.1.2975
  • Poprawiono odświeżanie panelu bibliotek po zmianie aktywnego projektanta
  • Usunięto błąd przy zmianie właściwości kompozycji
  • Poprawiono aktualizację etykiet elementów elektrycznych po zmianie właściwości
 • Wersja: 2.1.2968
  • Usunięcie błędu wyrównywania w 3D
  • Korekta asystenta złożeń
 • Wersja: 2.1.2963
  • Korekty okna właściwości kompozycji
  • Dodano możliwość zmiany typu wymiaru (X, Y...) w trakcie wymiarowania
 • Wersja: 2.1.2957
  • Zmiany w oknie przeglądarki bibliotek, reprezentującym wyniki wyszukiwania (sortowanie według bibliotek oraz ich priorytetów, możliwość podglądu kategorii znalezionych pozycji)
 • Wersja: 2.1.2954
  • Optymalizacja tworzenia drzewka bibliotek - skrócenie czasu uruchomienia programu
  • Dodano możliwość wyboru zakresu stron w oknie wydruku karty katalogowej
 • Wersja: 2.1.2946
  • Usunięcie błędu przy bezpośrednim eksporcie schematu elektrycznego do pliku DXF
 • Wersja: 2.1.2941
  • Poprawiono dodawanie projektów do schematu kompleksowego
  • Usunięto błąd przy dodawaniu schematu kompleksowego na karty poprzez przeciągnięcie
  • Usunięto błąd powodujący błędne obliczenie marginesu w operacji wycinania otworów
 • Wersja: 2.1.2932
  • Nowa przeglądarka bibliotek
 • Wersja: 2.1.2930
  • Naprawa błędu konwersji starych wymiarów na karcie wydruku
 • Wersja: 2.1.2929
  • Usunięto błąd przy edycji nazwy projektu
  • Optymalizacja wymiarowania na karcie wydruku
 • Wersja: 2.1.2918
  • Dodano możliwość utworzenia węzła symbolu elektrycznego, który będzie widoczny w schemacie kompleksowym
  • Wprowadzono korekty w wyświetlaniu nazw przewodów elektrycznych
  • Usunięto błąd w edycji węzłów elektrycznych (akcja anuluj)
  • Poprawiono wycenę elementów projektu
  • Zaktualizowano numery katalogowe kompozycji bibliotecznych
  • Wprowadzono korekty w projektancie schematu kompleksowego
 • Wersja: 2.1.2905
  • Dodano możliwość korzystania z kilometrów w jednostkach długości
  • Naprawiono błąd w przeliczaniu jednostek długości w projektancie tabeli
  • Dodano możliwość szybkiej zmiany trybu wyświetlania nazwy przewodu na schemacie elektrycznym z poziomu menu kontekstowego
 • Wersja: 2.1.2902
  • Dodano możliwość wyświetlania nazwy przewodu na schemacie elektrycznym (właściwości przewodu elektrycznego)
  • Poprawiono edycję zmiany rozmiaru kompozycji
  • Naprawa błędu ignorowania parametru widoczności przy wpasowaniu w ekran schematu elektrycznego
  • Dodano możliwość edycji węzła elementu elektrycznego
  • Zmieniono sposób dodawania węzłów do elementu elektrycznego
  • Dodano możliwość przypisania nazwy do tworzonego węzła elementu elektrycznego
  • Naprawiono błąd w operacji wycinania otworów
 • Wersja: 2.1.2890
  • Dodano możliwość zmiany jednostki w momencie edycji długości przewodu elektrycznego
  • Dodano możliwość szybkiej zmiany kroku siatki dla schematu elektrycznego z poziomu panelu narzędziowego
  • Poprawki w edycji opisu technicznego
  • Zwiększono zakres potencjalnych kompozycji biorących udział w wymianie na podstawie właściwości
 • Wersja: 2.1.2877
  • Naprawiono błąd przy eksporcie/wydruku karty katalogowej zawierającej rzut schematu elektrycznego
  • Naprawiono błąd pojawiający się przy imporcie plików *.step
 • Wersja: 2.1.2876
  • Dodano możliwość tworzenia nowego typu projektu: Kompleksowy schemat elektryczny
 • Wersja: 2.0.2867
  • Usprawniono edycję listy kompozycji dla rzutu modelu 3D na karcie wydruku (drzewko uwzględnia kompozycje wirtualne, anonimowe oraz zawartość kompozycji bibliotecznych)
  • Dodano przycisk umożliwiający odświeżenie rzutu po dokonaniu zmian w liście kompozycji składowych
  • Dodano aktualizację nazw kompozycji oraz elementów opisu technicznego po zmianie języka
 • Wersja: 2.0.2864
  • Poprawiono działanie akcji rozmieszczających elementy schematu elektrycznego
  • Dodano automatyczne zapamiętywanie ostatnio używanych właściwości przewodu "użytkownika"
  • Dodano aktualizację projektanta tabeli po usunięciu kompozycji
 • Wersja: 2.0.2860
  • Naprawiono błąd przy rysowaniu przewodu elektrycznego z użyciem klawisza Shift
  • Korekty schematu elektrycznego
 • Wersja: 2.0.2848
  • Ukrycie niepotrzebnie rysowanych węzłów elektrycznych na schemacie elektrycznym
  • Korekty okna eksportu
 • Wersja: 2.0.2842
  • Dodano możliwość modyfikacji drzewka bibliotek przez zmianę rozmiaru wcięcia oraz wyboru zachowania w przypadku tekstów wykraczających poza dostępny obszar
  • Usprawnienia w zakresie tworzenia schematu elektrycznego
 • Wersja: 2.0.2823
  • Poprawa błędu rysowania przewodu elektrycznego
 • Wersja: 2.0.2819
  • Ustawienia podstawowe programu
  • Usunięto błąd przy zmianie nazwy elementów dla drzewka bibliotek
  • Usunięto błąd rozdzielenia węzłów w poleceniu cofnięcia operacji scalania węzłów
  • Usprawnienia w obsłudze schematu elektrycznego
 • Wersja: 2.0.2807
  • Aktualizacja pakietu OpenCASCADE do wersji 6.7.1
 • Wersja: 2.0.2803
  • Naprawa błędu przy eksporcie schematu elektrycznego powodującego nieprawidłowe obcięcie obrazu
 • Wersja: 2.0.2799
  • Usprawnienia w zakresie przyciągania do siatki w projektancie schematu elektrycznego.
  • Usunięto błąd przy zmianie rozmiaru walca/bloku po wykonaniu rotacji elementu.
 • Wersja: 2.0.2793
  • Naprawiono błąd uniemożliwiający przywracanie sesji.
 • Wersja: 2.0.2791
  • Usprawnienia ustawień dotyczących skrótów klawiszowych
 • Wersja: 2.0.2789
  • Usprawnienia systemu aktualizacji
 • Wersja: 2.0.2787
  • Wprowadzono zmiany w rysowaniu linii podczas szkicowania na karcie katalogowej - zachowana została spójność z rysowaniem w schemacie elektrycznym
 • Wersja: 2.0.2784
  • Wprowadzono zmiany w rysowaniu linii symbolu elektrycznego - obecnie rysowanie odbywa się w sposób analogiczny do rysowania przewodu elektrycznego
  • Dodano szybkie wymiarowanie gabarytów na karcie katalogowej
 • Wersja: 2.0.2775
  • Dodano dodatkowe symbole specjalne dla tekstów na karcie wydruku (kontrahent, nazwa projektanta)
 • Wersja: 2.0.2760
  • Optymalizacje
 • Wersja: 2.0.2752
  • Zmiana obsługi siatki schematu elektrycznego - brak skalowania
 • Wersja: 2.0.2748
  • Optymalizacja zużycia pamięci operacyjnej II
 • Wersja: 2.0.2728
  • Optymalizacje zużycia pamięci operacyjnej
 • Wersja: 2.0.2716
  • Poprawa błędu kopiowania/wklejania przewodów elektrycznych
 • Wersja: 2.0.2714
  • Usunięto błędnie działającą operację "Anuluj" podczas rysowania bloku w schemacie elektrycznym
  • Usunięcie błędu przesunięć podczas rysowania bloku na schemacie elektrycznym
  • Dodano skróty podstawowych akcji z menu kompozycji do paska narzędziowego
 • Wersja: 2.0.2710
  • Dodano możliwość dodania opisu technicznego do arkusza wydruku, który nie zawiera rzutów modelu 3D
  • Dodano możliwość zmiany jednostek używanych w opisie technicznym (zmiana jest możliwa w momencie edycji opisu technicznego z poziomu zakładki "Ustawienia zaawansowane"
  • Naprawiono błąd operacji cofnij/przywróć oraz anuluj dla edycji elementów opisu technicznego)
  • Zmieniono i ujednolicono okno eksportu dla wszystkich projektantów
  • Dodano możliwość wydruku schematu elektrycznego oraz jego eksportu do formatu: DXF, PDF, PS, JPG, PNG
  • Obecna dotychczas akcja: "Wydruk i eksport" na karcie katalogowej została zamieniona na odrębne akcje: Eksport, Wydruk
 • Wersja: 2.0.2700
 • Wersja: 2.0.2699
  • Poprawa błędu rysowania zakończeń linii na karcie katalogowej
 • Wersja: 2.0.2697
  • Aktualizacja tłumaczeń dla języka rosyjskiego
  • Poprawa błędu kopiowania schematu elektrycznego na karcie katalogowej
 • Wersja: 2.0.2690
Właścicielem programu jest firma EMITER. Wszystkie prawa zastrzeżone